Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich


Jesteś 568596 gościem od 31.10.2005
Data aktualizacji: 14.05.2015

 

WITAMY NA STRONIE URZĘDU SKARBOWEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 

 
 

Adres:

 
 

Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śl.
ul. Waryńskiego 2a
57-200 Ząbkowice Śląskie


 
                                                 NIP:  887-10-14-759
 

Telefon/fax:

 
 

tel.: 74 815 13 82

fax: 74 815 52 94

                                            

                   

 

 

 

  PROJEKT  "e-Deklaracje 2"

 

 

 

STAN REALIZACJI ZWROTÓW Z ZEZNAŃ ROCZNYCH

 

Formularze  i n t e r a k t y w n e

 

A k t u a l n o ś c i

 

 

WSTĘPNIE WYPEŁNIONE ZEZNANIE PODATKOWE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE <........<więcej>

 

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku!!!! <........<więcej>

 

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP)  .......<więcej> 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich ostrzega Podatników przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez austriacką firmę EUCOMDAT – Company Data GmbH.  .......<więcej> 

 

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych  ......<więcej> 

 

Ulga rehabilitacyjna    Darowizny   Ulga prorodzinna   Inne ulgi

 

 

   

* * *

 

Wnioski VAT_REF błąd 415

 

Centralny Rejestr Krajowej Ewidencji Podatników

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Składanie e-deklaracji przez pełnomocnika

 

Zasady wydawania interpretacji stosowania prawa podatkowego 

 

 

Informuje się, że w tutejszym Urzędzie Skarbowym istnieje możliwość skorzystania

 z pomocy pracownika psługującego się językiem migowym.

Kontakt: SALA OBSŁUGI KLIENTA ORAZ POKÓJ 125

dodatkowe informacje ....<więcej>

 

Tabela opłat skarbowych

 

 

* * *  Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny. Znajdujące się na niej treści nie stanowią wykładni prawa. * * *